De vakken

Leerlingen volgen bij ons alle schoolvakken van het voortgezet onderwijs. Maar wij bieden meer. Er is bij ons veel te kiezen. Spaans als extra vreemde taal, boeiende kunstvakken op eindexamenniveau, informatica en filosofie op atheneumplus. Hieronder lees je over een aantal vakken.

Kernvakken

Alle leerlingen volgen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Deze vakken zijn een belangrijke basis voor later. We besteden hier dus veel aandacht aan.

Spaans en Cambridge English

Alle leerlingen krijgen vanaf klas 1 Spaans, een wereldtaal die later goed van pas kan komen. Ze kunnen dit vak ook als eindexamenvak kiezen. Leerlingen kunnen ook Cambridge English volgen. Ze halen dan een internationaal erkend certificaat.

Hoe kun je je redden in een vreemde taal? Dat testen we in een taaldorp.

 

In de folder van Cambridge English, lees je meer informatie over de wijze waarop we dat aanbieden.