Sport en gezondheid

Al onze leerlingen hebben sport in hun lesprogramma. Vanaf hun eerste week op school tot het jaar vóór ze examen doen sporten ze gemiddeld twee tot vier lesuren per week.

Keuzemogelijkheden in de onderbouw

Na het eerste jaar kiezen leerlingen een talentrichting. Je kunt dan kiezen voor de talentrichting Sport & Gezondheid. Lees in de folder meer hierover. 

Bovenbouw

Havo- en atheneumleerlingen kunnen in de bovenbouw kiezen voor het eindexamenvak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM). Dit vak is een combinatie van theorie en sport, met ruimte voor het uitvoeren van opdrachten en projecten op het gebied van sport.
In het eindexamenjaar volgen ze Sportoriëntatie. In blokken van vier lessen maken ze kennis met verschillende sporten.

 

Wat we willen bereiken

Van de eerste tot en met het vierde jaar havo en het vijfde jaar atheneum willen we het volgende bereiken met onze lessen bewegingsonderwijs:

  • We laten leerlingen veel sporten en bewegen, daarbij hebben ze plezier, ze kunnen zich ontspannen en ervaren succes.
  • We helpen leerlingen vaardigheden te ontwikkelen op motorisch, sociaal, cognitief en mentaal gebied.
  • We helpen leerlingen zichzelf beter te leren kennen als sporter. Zo ontwikkelen ze hun eigen ‘sportidentiteit’ en stimuleren we leerlingen om zich persoonlijk verder te ontwikkelen.
  • We bevorderen de zelfstandigheid van leerlingen. Dit doen we o.a. door ze tijdens deze lessen ook andere rollen te laten ervaren die in de sport van belang zijn. Zo leren ze bijvoorbeeld om zaken te regelen, activiteiten te organiseren, hulp te verlenen en als scheidsrechter op te treden.
  • We stimuleren leerlingen een leven lang gezond te bewegen en sporten. Ze leren zuinig te zijn op hun lichaam. Ook leren ze om hun hoofd te gebruiken en hun hart en intuïtie te volgen.
  • We zetten leerlingen aan tot bewegen en sporten buiten school.

Andere sportactiviteiten

Jaarlijks organiseren we meerdere sportdagen voor alle leerlingen, gericht op competitie en op kennismaken met andere sporten. Leerlingen kunnen ook meedoen aan de Olympic Moves om hun talenten te ontwikkelen en tonen. Bij deze landelijke organisatie doen we met meerdere sporten en teams mee aan regionale toernooien. Dan gaan we de strijd aan met scholieren van andere scholen. Soms bereiken we de landelijke finale en spelen we in Papendal tegen de beste scholenteams van Nederland.

Houd je van sport, dan is er bij ons dus heel veel mogelijk!