Mentoraat en begeleiding

Op het Harens Lyceum vinden we het vanzelfsprekend dat we leerlingen goed begeleiden. We ondersteunen leerlingen in hun leerproces, studie- en beroepskeuze en hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

De mentor

Elke klas heeft een eigen mentor die ervoor zorgt dat leerlingen elkaar goed leren kennen en een hechte groep vormen. Leerlingen, docenten en mentoren maken er samen een leuke, dynamische schooltijd van. Hoe fijner we het samen hebben op school, hoe beter het gaat. De mentoren letten op de sfeer in de klas en zijn het eerste aanspreekpunt van leerlingen en hun ouders bij vragen en problemen. Ze hebben daarnaast een belangrijke rol in het leerproces van de leerlingen. Ze helpen leerlingen om te leren leren en om de juiste keuzes te maken.

 

Het intern ondersteuningsteam (IOT)

Het kan gebeuren dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan een mentor kan geven.  In overleg met de ouders en de leerling kan de mentor een leerling dan aanmelden bij het Intern Ondersteuningsteam (IOT). In dit team werken een orthopedagoog, de ondersteuningscoördinator en de leerlingbegeleiders samen.

 

Het IOT maakt gebruik van een ondersteuningsprofiel waarin staat wat we kunnen doen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit ondersteuningsprofiel kunt u inzien via deze link.