Atheneum+

Op atheneum+ ontdekt de leerling waar hij goed in is en waarin hij nog heeft te leren. Op atheneum+ leert de leerling analytisch, creatief en kritisch denken. Deze vaardigheden zijn niet alleen voor nu van belang, maar ook voor de ontwikkeling van de leerling in de verdere toekomst.

Verdieping en verrijking

Docenten werken aan verdieping en verrijking in vakken en onderwerpen. De leerling volgt de vakken op een hoger niveau en kan in zijn eigen tempo leren. Daarnaast volgt de leerling drie plus-vakken: filosofie, cultuur en wo+.

 

Onderzoekend leren

Binnen onze lessen zijn de leeractiviteiten gebaseerd op onderzoekend leren. We stimuleren zelfstandigheid en er is ruimte om je eigen keuzes te maken. Een groot deel van onze leerlingen is meer- of hoogbegaafd (HB). Voor een aantal leerlingen wordt dan ook HB-coaching gefaciliteerd.
Onze leerlingen geven aan dat docenten betrokken zijn en hen serieus nemen. Docenten herkennen het talent van de leer­ling en stimuleren zelfstandigheid. De leerling krijgt naast de bestaande methodes en bronnen ook les uit materialen die docenten zelf hebben ontwikkeld.

Veiligheid en kleinschaligheid

Op atheneum+ vormen veiligheid en kleinschaligheid de basis voor een goede relatie tussen leerlingen onderling en hun docenten. Mentoren begeleiden de leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling en leerproces. Op die manier leren mentor en leerling elkaar goed kennen.