Relatie voor prestatie

Op het Harens Lyceum besteden we veel aandacht voor positieve groepsvorming, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen.

In deze leeftijdsfase zijn leerlingen erg gericht op het sociaal functioneren met leeftijdsgenoten wat het van en met elkaar leren daarom erg belangrijk maakt. Samenwerken gebeurt op onze school dan ook bij veel vakken en verschillende opdrachten.

Eigenaarschap

We stimuleren daarbij dat de leerling eigenaar wordt van het eigen leerproces. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling leert eigen keuzes te maken, doelen te stellen en zo successen kan ervaren. Het is daarbij belangrijk dat een leerling op de goede plek zit en een aantrekkelijk toekomstperspectief (kans op schoolsucces, vervolgstudie of werk) heeft.

Reflectie

Reflecteren is daarbij een belangrijke vaardigheid. Door te reflecteren (op het leren) hebben docenten en leerlingen een basis om vast te stellen waar een leerling staat in de eigen ontwikkeling en daarnaar te handelen. Samen met de mentor kijken onze leerlingen regelmatig naar de gemaakte keuzes.

 

Brede persoonsvorming

We besteden dus naast alle kennis en kunde die er op school te leren valt ook veel aandacht aan een brede persoonsvorming. Dit doen we samen: met de medewerkers, de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s). We vormen op onze school dus een hechte gemeenschap.

Dit betekent voor ons onderwijs dat de relatie vóór de prestatie komt. Zo leren onze leerlingen hun talenten ontdekken, ontwikkelen en tonen.

Samen

Verder betrekken we onze leerlingen ook bij het opstellen van ons beleid. Wij willen op alle niveaus dus de samenwerking stimuleren om samen beter te worden en samen te leren.

Relatie voor prestatie

1. iedereen wordt gezien
2. je voelt je veilig en mag jezelf zijn
3. je ervaart succes
4. je bent in ontwikkeling
5. je bereidt je voor op de toekomst